Rabu, 22 Februari 2012

Stamina Emosi untuk Pendidik


Apabila seseorang pendidik ingin menjadi Pendidik A+, kemahiran mengoptimumkan EQ amat penting.
Ada 4 elemen dalam EQ:
  1. Kesedaran diri
  2. Kawalan dan motivasi diri
  3. Empati
  4. Hubungan dengan individu lain
Poin 1 & 2 merujuk kepada kemahiran dalam diri pendidik. Ia boleh dilonjakkan dengan memahami Stamina Emosi dalam diri pendidik. Poin 3 dan 4 ialah hubungan dengan pelajar atau anak didik. Ia boleh diringkaskan dengan teknik CASIC.
Apabila seseorang pendidik sudah jelas tentang kaedah Tip of The Iceberg dan Teknik I vs E, maka si pendidik sudah bersedia untuk mengisi masa bersama anak didik dengan elemen E yang optimum.